Psychoterapia a poradenstvo

Komplexná psychologická a psychoterapeutická starostlivosť pre dospelých.

 • Individuálna psychoterapia
 • Párová psychoterapia
 • Skupinová psychoterapia
 • Krízová intervencia
 • Poradenstvo v krízových životných situáciách
 • Zvládanie záťažových situácií a stresu
 • Nácvik relaxačných techník

Podporná psychoterapia pri psychyckých poruchách.

 • Úzkostné stavy
 • Depresie
 • Poruchy príjmu potravy
 • Mentálne anorexie
 • Posttraumatické stresové reakcie
 • Psychosomatické ochorenia
 • Závislosti

Konzultačná a poradenská činnosť pri individuálnych ťažkostiach klienta.

Objednajte sa telefonicky alebo e-mailom (kontakt).