Psychologická a psychoterapeutická starostlivosť

Komplexná psychologická a psychoterapeutická starostlivosť a poradenstvo pre dospelých.

  • Psychoterapia (individuálna, párová, skupinová)
  • Psychologická diagnostika
  • Poradenstvo v krízových životných situáciách
  • Zvládanie krízových situácií a stresu
  • Psychologické vyšetrenia

Služby klinickej psychológie v centre mesta Banská Bystrica.
Psychologické poradenstvo pre Dopravný inšpektorát pri odobratí vodičského preukazu.

Klinický psychológ PhDr. Ľubomíra Kuracinová s dlhoročnou praxou na oddelení psychiatrie v nemocnici F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
Doktorát z filozofie FFUK Bratislava. Licencia pre činnosť odborného zástupcu, pre klinickú psychológiu a certifikovanú pracovnú činnosť dopravná psychológia.

Nová súkromná ambulancia klinickej a dopravnej psychológie otvorená od 2. septembra 2014.

Objednajte sa telefonicky alebo e-mailom (kontakt).