Psychologické vyšetrenia a diagnostika

Komplexná psychologické vyšetrenia.

  • Psychologické vyšetrenia
  • Diferenciálna diagnostika na žiadosť lekára, psychiatra
  • Posúdenie psychických funkcií, schopností a porúch
  • Vyšetrenie za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti na nosenie zbrane a streliva
  • Posúdenie pracovnej spôsobilosti pre výkon konkrétnej činnosti (napr.: SBS, pre účely Soc. poisťovne)
  • Psychologické vyšetrenia pre vodičov
  • Parciálne psychologické vyšetrenie na žiadosť klienta

Objednajte sa telefonicky alebo e-mailom (kontakt).