Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie

PhDr. Ľubomíra Kuracinová
Horná 61/A Banská Bystrica
Tel.: 0903 905 432, 0907 213 850
E-mail: lubina.kuracinova@gmail.com

Objednajte sa telefonicky alebo e-mailom.